Prima pagină / Lucruri / Societate  /  Promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova: Alla Roșca

Promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova: Alla Roșca imprimare

10.02.2017  

Alla Roșca se află în Statele Unite ale Americii de 10 ani. Chiar dacă se află pe alt continent, distanța nu este o barieră ca să realizeze proiecte acasă, în Moldova. Ultimul proiect pe care l-a implementat a fost „Promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova”.

Votează: 5.0/5 (1 Vot )

Alla Roșca a ajuns în Statele Unite ale Americii datorită proiectului „Fulbright”. Acesta este un proiect academic al Guvernului SUA care își propune să facă schimb de experiență între cercetătorii științifici. A venit la Universitatea din New Orleans, unde a făcut cercetări și a ținut cursuri timp de un an academic. După asta a activat la o altă universitate: Tulane, unde a fost invitată să țină cursuri la Facultatea de Științe Politice, acolo a activat timp de câțiva ani. 

Alla Rosca 2017

În prezent, Alla Roșca este implicată în cercetări științifice referitor la procesul politic și social din SUA, la relațiile dintre SUA și țările din Europa de Est, și în special relațiile cu Republica Moldova. În New Orleans a lansat o companie privată de cercetări sociologice și efectuează cercetări sociologice ale opiniei publice. În același timp activează și în câteva ONG-uri: este Director executiv al organizației „Moldova Pentru Democrație și Dezvoltare” și membru al Bordului World Affair Council of New Orleans (WACNO), care promovează cunoștințele și legăturile referitor la colaborarea internațională dintre SUA și Moldova.

Alla Rosca 2017

Ultimul proiect pe care l-a implementat Alla Roșca în țara noastră a fost „Promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova”.

În interviul ce urmează, All Roșca ne va povesti mai multe lucruri despre această inițiativă, care a fost scopul ei, ce au învățat beneficiarii, dar și de ce se implică în soarta țării, chiar dacă s-a stabilit cu traiul pe alt continent.

- Doamna Roșca, de ce ați decis să implementați un proiect care promovează coeziunea socială în țara noastră? Ce v-ați propus să schimbați sau să construiți prin această inițiativă?

- Proiectului „Promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova” a avut ca scop sensibilizare necesității promovării coeziunii sociale în Moldova, promovării unității sociale și unirii efortului pentru a promova interesele naționale de dezvoltare și democratizare în țară. Proiectului dat a fost o continuare a altui proiect, finanțat de Ambasada SUA în RM și implementat la USM pe parcursul anului 2014 cu studenții de la FRIȘPA. Proiectul „Promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova” a apărut ca o continuare logică pentru a sensibiliza necesitatea unității sociale în Moldova. Tema proiectului a apărut după alegerile parlamentare din 2014 și ca consecință, divizarea societății din Moldova după criterii geopolitice, dar și culturale.

Alla Rosca 2017

Necesitatea promovării coeziunii sociale se impune și din perspectiva promovării intereselor naționale. Polarizarea socială în Moldova nu beneficiază de reformele democratice și dezvoltarea economică a societății. Elita politică coruptă poate beneficia de libertatea de acțiune numai într-o societate divizată și manipulată, deci coeziunea socială este o condiție imperativă pentru promovarea reformelor politice, administrative, economice și de a lupta împotriva corupției.

Proiectul „Promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova”, care a fost implementat în primăvara-vara anului 2016 în Moldova a avut ca scop de a sensibiliza și a pune în discuție imperativă necesitatea coeziunii sociale în Republica Moldova, ca condiție a efectuării reformelor democratice și a dezvoltării economice în țară. Coeziune socială presupune necesitatea de a consolida unitatea dintre diferite grupuri sociale, indiferent de naționalitate, vârstă, sex și apartenență de partid. Proiectul și-a propus să organizeze un forum de discuții dintre membrii diasporei academice din Moldova, cercetătorii internaționali și profesorii din Moldova. Proiectul și-a pus ca scop de a organiza o conferință științifică la USM referitor la identitatea naționala, coeziunea socială și rolul societății civile și de a organiza prezentări publice cu scopul de a avea dialog cu auditoriul despre necesitatea conștientizării importanței coeziunii sociale și a unității în societate.

- Cine a făcut parte din echipa proiectului „Promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova”?

- Inițiativa a făcut parte din proiectele „Reîntoarcerea Diasporei”, un proiect în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub, implementat de Organizația Internațională a Migrației, în parteneriat cu Biroul Relațiilor cu Diaspora în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (DSC). După ce am aplicat cu succes la acest proiect, am colaborat cu Universitatea de Stat, unde a fost implementat proiectul, în special cu Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, cu Biblioteca USM, cu Biblioteca Municipală B.P. Hașdeu din Chișinău. Am colaborat, de asemenea, cu Organizațiile Non-Guvernamentale Asociația Moldova pentru Democrație și Dezvoltare din SUA și filiala din Moldova, Asociația Presei Independente și proiectul Casa Mare din Moldova. În acest context, profit de ocazie să mulțumesc încă o dată sponsorilor și partenerilor pentru colaborare. Numai cu ajutorul lor am reușit să implementez proiectul. 

Alla Rosca 2017

- Cine au fost beneficiarii proiectului?

- Beneficiarii proiectului au fost în primul rând participanții la Conferința „Identitatea Națională, Coeziunea Socială și Societatea Civilă în Republica Moldova”, (iunie 2016), care au venit cu comunicate stiințifice și au avut posibilitatea să discute tematica controversată a identitații naționale. La fel, s-a discutat și impactul societății civile în coeziunea socială. Faptul că la conferință  au participat cercetători din diferite țări și din diferite domenii, a fost un factor important în sporirea calității analizei. La conferință au participat cu comunicări 27 de cercetători din trei țări: Moldova, SUA și Ungaria. În total la confeirnță au participat 53 de oameni. Participanții la conferință au fost în marea majoritate profesori universitari, studenți și reprezentanți ai diferitor ONG din Moldova. Beneficiarii discuției organizate împreună cu Asociația Presei Independente din Moldova la Biblioteca Hașdeu au fost mebrii comunității din capitală, membrii ONG și studenții interesați în aceste discuții. La fel, în cadrul proiectului am făcut o donație de carte în limba engleza pentru Bibilioteca de la USM, care a inclus 20 de cărți cu tematica proceselor democratice în SUA, promovarea drepturilor omului și relațiile internaționale. În acest caz, beneficiarii vor fi studenții și profesorii, care vor avea acces la aceste cărți.

Alla Rosca 2017

Ce au câștigat/învățat beneficiarii fiind implicați în acest proiect? Dar dumneavoastră ce ați învățat?

- În cadrul proiectului a fost organizată, împreună cu Asociația Presei Independente, în cadrul Stop Fals, o prezentare referitor la securitatea informației și interesul național, cu implicarea specialiștilor. Proiectul a avut ca scop să intrunească specialiștii mass media pentru a-i informa și antrena referitor la metodele și tehnicile de propagandă și manipulare. Prezentarea a avut loc la Biblioteca Municipală Hașdeu din Chișinău. Evenimentul a fost, în același timp public, au participanți și toți doritorii. La discuție au fost prezenți 22 de participanți, care au analizat cum să detecteze tehnicile de manipulare și propagandă și care sunt aceste tehnici în SUA și în Moldova. Sperăm că au acumulat cunoștințele necesare despre tehnicile de manipulare și propagandă. Dar acest proces, de depistare a faptului că ești manipulat, este de lungă durată, și include nu numai posedarea cunoștințelor despre tehnicile de manipulare, dar și practici de depistare cu exemple concrete. Este un proces de durată.

Alla Rosca 2017

La rândul meu, eu am învățat că ascultătorii din capitala Moldovei sunt interesați de a cunoaște aceste procedee de propagandă, pentru a nu se lăsa manipulați. Urmează să intreprindem mai multe activități de a pune la dispoziția fiecăruia aceste informații, ca populația să fie în cunoștința de cauză. Procesul de acceptare sau respingere a informației din mass media este unul complex, depinde de mai mulți factori, inclusiv experiența și cunoștințele anterioare, orientarea culturală și ideologică, experiența profesională și expunerea la alte informații, dar și realități, cât și cunoașterea/sau necunoașterea faptului că suntem manipulați.

În același timp, în cadrul conferinței științifice au fost discutate și analizate teme importante pentru societatea moldovenească, cum ar fi identificarea interesului național, identitatea națională și civică, promovarea coeziunii sociale ți necesitatea unității în societate. La deschiderea Conferinței au participat  Rectorul USM, Prof. Gheorghe Ciocanu, Șeful Biroului pentru Relații cu Diaspora Valeriu Turea, Șeful Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova Antonio Polosa și Directoarea Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova (SDC) Simone Giger. Consulul Onorific al Republicii Moldova în New York, SUA, Mark Mayer a adresat un cuvânt de salut print-un mesaj video. Participanții la prima ședință au discutat despre impactul coeziunii sociale, a identității civice asupra creării imaginii țării în afara hotarelor statului, despre care eu am vorbit în contextul politicii externe a Moldovei. Ascultătorii au făcut comparație între diferite experiențe în constituirea identității naționale și coeziunea socială în corelație cu noile/vechile elite, despre care a vorbit Prof. Pal Talmas, din Ungaria. Prof Sergiu Musteață a scos în evidență importanța studierii istoriei ca un factor al promovării înțelegerii și în societate la diferite niveluri. Participanții și ascultătorii la masa rotundă, au analizat impactul societății civile asupra coeziunii sociale în Republicii Moldova. La discuție au participat Arcadie Barbăroșie ăi Oazu Nantoi, IPP; Victoria Bucataru, APE; Corneliu Ciurea, Ștefan Urâtu, Moldova Pentru Democrație și Dezvoltare și Sanda Sandu, CID NATO. Discuția a facilitat nu numai o înțelegere a situației create în republică, dar participanții și ascultătorii au venit cu unele idei cum de contribuit la găsirea punctelor comune pentru a contribui la dezvoltarea socială și economică în republică. La o altă sesiune, participanții au pus în dezbatere rolul familiei, a factorilor economici și etnici în promovarea unității sociale în țară și importanța participării fiecăruia la crearea bunei înțelegeri și promovarea intereselor comune de a implementa transformări democratice, de a contribui la creșterea economică.

Alla Rosca 2017

Implementând acest proiect în Republica Moldova, eu m-am convins încă o dată ca în Moldova sunt forțe, inclusiv profesori universitari, activiști ai societății civile, studenți și profesioniști,  capabili de a promova coeziunea socială, de a lupta cu corupția și de a contribui la prosperarea țării. Am fost impresionată, mai ales, de tinerii studenți, membri ai societății civile, care au idei constructive și bine argumentate. Urmează să le creăm condiții ca să poată să le implementeze. Urmează să intensificăm controlul asupra elitelor corupte, ca să fie și în Moldova implementat conceptul democratic din SUA de „check and balance”, cu alte cuvinte, să ne asigurăm că există independența ramurilor puterii în stat, că puterea nu se concentrează în mâinile unui grup mic de lideri, care au acaparat accesul la pozițiile profitabile, și jubilează necontrolați. 

- Care a fost ultima etapă a proiectului?

- La sfârșitul Conferinței a fost adoptat un proiect de rezoluție, care a fost discutat și aprobat de participanții la proiect. Rezoluția include concluziile și recomandările elaborate în cadrul conferinței. Printre recomandări se numără și îndemnul ca instituțiile guvernamentale, ONG-urile, instituțiile academice, dar și diferite grupuri sociale și etnice să-și unească eforturile pentru a promova interesul național, a asigura coeziunea socială și astfel de a asigura prosperitatea socială și asigurarea statului de drept. O altă recomandare a fost referitor la susținerea de către instituțiile de stat a businessului mic și mijlociu, pentru a crea condiții favorabile de dezvoltare și de a atrage noi investiții și în acest fel de a interesa pe unii membri ai diasporei să se reîntoarcă în țară. Numai în condițiile respectării legislației și a drepturilor omului, asigurării unei reale libertăți a mass media și a democratizării societății pot fi create condiții favorabile pentru dezvoltarea și prosperarea țării. Rezoluția mai conține recomandări cu privire la necesitatea dialogului social și academic referitor la obiectul de studiu al istoriei în instituțiile de învățământ și la elaborarea manualelor de istorie, care sunt o parte componentă în cadrul determinării interesului național al statului. Rezoluția a fost făcuta publică, ca aceste concluzii și recomandări să sensibilizeze opinia referitor la actualitatea acestor deziderate.

În cadrul acestui proiect s-a identificat o posibilitate eficientă de colaborare academică, unind eforturile diasporei academice din Moldova, a cercetătorilor din străinătate și a profesorilor din instituțiile academice din Moldova. Astfel, asigurându-se schimbul de experiență și posibilitatea de a întreține un dialog științific, această posibilitate poate fi materializată în alte colaborări, care ar aduce la elaborarea politicilor publice, atât de necesare în Republica Moldova.  

Sursă foto: arhivă personală

Alla Rosca 2017 Alla Rosca 2017 Alla Rosca 2017 Alla Rosca 2017 Alla Rosca 2017 Alla Rosca 2017 Alla Rosca 2017 Alla Rosca 2017 Alla Rosca 2017
 

EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” la 1 martie 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene.

Conținutul portalului www.stiripozitive.eu este creat de „URMA ta” cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.