Prima pagină / Lucruri / Societate  /  (Foto) Constituția Republicii Moldova pe Instagram și Facebook

(Foto) Constituția Republicii Moldova pe Instagram și Facebook imprimare

08.06.2016  

Pe Instagram și Facebook a fost creată o pagină care promovează articole din Constituția Republicii Moldova.

Votează: 4.6/5 (8 Voturi )

Din 14 februarie 2016, articole din Legea Supremă a Statului pot fi găsite pe pagina de Instagram și Facebook a Constituției Republicii Moldova.

Constitutia RM

Constitutia RM

Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil.

Articolul 1 (1)

Constitutia RM

Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.

Articolul 1 (3)

Constitutia RM

Nici o persoană particulară, nicio parte din popor, niciun grup social, niciun partid politic sau o altă formaţiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Articolul 2 (2)

Constitutia RM

Piața, libera inițiativă economică, concuranța loială sunt factorii de bază ai economiei.

Articolul 9 (3)

Constitutia RM

În exercitarea mandatului, deputaţii sunt în serviciul poporului.

Articolul 68 (1)

Constitutia RM

Libertatea creației artistice și științifice este garantată. Creația nu este supusă cenzurii.

Articolul 33 (1)

Constitutia RM

Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.

Articolul 24 (2)

Constitutia RM

Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștinţă motivele reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea – în cel mai scurt termen; motivele reţinerii și învinuirea se aduc la cunoștinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.

Articolul 25 (5)

Constitutia RM

Statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată.

Articolul 28

Constitutia RM

Statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonize și al celorlalte mijloace legale de comunicare.

Articolul 30

Constitutia RM

Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, asigură realizarea principiului separării puterilor de stat în puterea legislativă, puterea executivă și putere judecătorească și garantează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.

Articolul 134 (3)

Constitutia RM

Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui.

Articolul 47 (1)

Constitutia RM

Devotamentul faţă de ţară este sacru.

Articolul 56 (1)

Constitutia RM

Şedinţele Parlamentului sînt publice.

Articolul 65 (1)

Constitutia RM

Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi.

Articolul 10 (1)

Constitutia RM

Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la protecţie împotriva șomajului.

Articolul 43 (1)

Constitutia RM

Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

Articolul 16 (1)

Constitutia RM

Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii și a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Articolul 16 (2)

Constitutia RM

Învăţământul de stat este gratuit.

Articolul 35 (4)

Constitutia RM

Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă.

Articolul 11 (1)

Constitutia RM

Mijloacele de informare publică nu sunt supuse cenzurii.

Articolul 34 (5)

Constitutia RM

Președintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forţelor armate.

Articolul 87 (1)

Constitutia RM

Resursele financiare ale instanţelor judecătorești sunt aprobate de Parlament și sunt incluse în bugetul de stat.

Articolul 121 (1)

Constitutia RM

Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertăţile cetăţenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătorești, în condiţiile legii.

Articolul 124 (1)

Constitutia RM

Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă o pregătire juridică superioară, o înaltă competenţă profesională și o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învăţământul juridic sau în activitatea știinţifică.

Articolul 138

Constitutia RM

Cele mai importante probleme ale societăţii și ale statului sunt supuse referendumului.

Articolul 75 (1)

Constitutia RM

Președintele Republicii Moldova poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova și le prezintă, în modul și în termenul stabilit prin lege, spre ratificare Parlamentului.

Articolul 86 (1)

Constitutia RM

În toate instanţele judecătorești ședinţele de judecată sunt publice. Judecarea proceselor în ședinţă închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de procedură.

Articolul 117

Constitutia RM

Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică și se supune numai Constituţiei.

Articolul 134 (2)

Constitutia RM

Resursele financiare ale instanţelor judecătorești sunt aprobate de Parlament și sunt incluse în bugetul de stat.

Articolul 121 (1)

Constitutia RM

Judecătorii instanţelor judecătorești sunt independenţi, imparţiali și inamovibili, potrivit legii.

Articolul 116 (1)

Constitutia RM

Structura sistemului naţional de apărare se stabilește prin lege organică.

Articolul 108 (2)

Constitutia RM

În cazul săvârșirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituţiei, Președintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaţilor aleși.

Articolul 89 (1)

Constitutia RM

Președintele Republicii Moldova adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme ale naţiunii.

Articolul 84 (2)

Constitutia RM

Nicio persoană particulară, nicio parte din popor, niciun grup social, niciun partid politic sau o altă formaţiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Articolul 2 (2)

Constitutia RM

Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, respectându-se principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

Articolul 3 (2)

Constitutia RM

Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura și cu totalitarismul.

Articolul 5 (1)

Constitutia RM

Nicio ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.

Articolul 5 (2)

Constitutia RM

În Republica Moldova puterea legislativă, executivă și judecătorească sunt separate și colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei.

Articolul 6

Constitutia RM

Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nicio lege și niciun alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.

Articolul 7

Constitutia RM

Dacă există neconcordanţe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.

Articolul 4 (2)

Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova Constitutia Republicii Moldova
 

EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” în 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene. www.stiripozitive.eu este un produs „URMA ta” şi a fost susţinut de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.