Prima pagină / Locuri / Timp liber  /  10 oportunități și șanse pentru tinerii din Moldova după ore

10 oportunități și șanse pentru tinerii din Moldova după ore imprimare

31.01.2015  

Fiecare elev ori student, se plictisește într-un moment de rutina zilnică și încearcă să găsească o activitate pe placul său, care să-i ofere nu doar experiență, ci și noi aventuri și prieteni. Lista respectivă include doar câteva dintre organizațiile și cluburile la care ar putea adera tinerii pentru a-și diversifica viața monotonă.

Votează: 3.9/5 (9 Voturi )

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova este organizaţia umbrelă a 34 de asociaţii de tineret de nivel naţional şi regional, astfel reprezentând forul organizaţiilor de tineret din Republica Moldova în relaţiile cu structurile guvernamentale, forurile şi/sau instituţiile naţionale şi internaţionale din domeniul tineretului.

CNTM

CNTM promovează interesele organizaţiilor membre, ale tinerilor asociaţi şi ne-asociaţi; dezvoltă structurile asociative de tineret din Republica Moldova prin desfăşurarea programelor, activităţilor instructive, informative, de lobby, consultanţă şi expertiză.

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova este membru cu drepturi depline al Forumului European de Tineret (YFJ), al Consiliului Internaţional al Tineretului francofon (CIJEF) şi al Cooperării de Tineret Est Europene (EEYC)

Organizaţiile Membre CNTM activează în cadrul următoarelor domenii: drepturile omului, participarea tinerilor la luarea deciziilor, dezvoltare comunitară, educaţie ne-formală, voluntariat, social, educaţie, educaţie pentru sănătate şi prevenirea excluderii sociale, antreprenoriat, istorie, protecţia patrimoniului, instruire juridică, cultură civică, informare, mass-media, sport, cultură, integrarea minorităţilor, etc.

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova a fost desemnat şi premiat pentru bunele practici de asigurare a transparenţei în sectorul asociativ din Moldova. Decernarea a avut loc în cadrul Galei Bunelor Practici, organizată la 27 iunie 2012 de către Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova Contact.

Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor

Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din mun. Chişinău este о formă de reprezentare şi împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării în procesele de luare a deciziilor la nivel local.

Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor

Consiliul Copiilor şi Tinerilor din municipiul Chişinău (CLCT) ţine să amintească importanţa implicării tinerilor în făurirea unei societăţi prospere, cu valori şi principii sănătoase.

Consiliul activează în baza Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, Cărții Europene cu privire la participarea tinerilor la viaţa comunităților locale şi regionale, Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la tineret, Strategiei pentru tineret, Legii cu privire la drepturile copilului. Se conduce în activitatea sa de actele normative ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului, autorităţilor publice locale şi prezentul regulament. Este recunoscut prin decizia autorităţii publice locale drept organ consultativ în problemele tinerilor. Consiliul poate semna acorduri de colaborare şi cu alţi actori sociali, organizaţii de tineret, ONG – uri, instituţii similare din tara şi de peste hotarele ei.

CLCT a fost numit cel mai bun consiliu local de tineret în anii 2013 şi 2011 şi a primit premiul de excelenţă înmânat de Preşedintele RM în 2011.

Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova

Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova (CTJM) este fondat la 25 septembrie 2002 de către un grup de 11 tineri jurnalişti, care activau în cadrul ziarelor şcolare din diferite zone geografice ale Republicii Moldova, cu sprijinul Centrului Independent de Jurnalism şi al Reprezentanţei UNICEF în Moldova. La 22 noiembrie 2002, CTJM a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei din RM.

Centru Tânărului Jurnalist

Misiunea CTJM este de a dezvolta mass-media tinerilor din Republica Moldova. În acest sens, CTJM susţine reţeaua presei tinerilor, organizează cursuri de instruire, oferă consultanţă şi facilitează schimbul de informaţii şi experienţă dintre tinerii jurnalişti.

Viziunea CTJM este o presă a tinerilor de calitate, care oferă cititorilor informaţie utilă şi obiectivă, activează în reţea, se auto-finanţează şi promovează valorile democraţiei în licee şi facultăţi.

Obiectivele CTJM 

Facilitarea accesului la informaţie a copiilor şi tinerilor din Republica Moldova.

Ridicarea nivelului calităţii publicaţiilor şcolare.

Instruirea jurnaliştilor începători.

Stabilirea unui parteneriat între organizaţiile şi grupurile mass-media de tineret din Moldova.

Cine poate fi membru CTJM? 

Conform statutului, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 2411 din 22 noiembrie 202, membru al Centrului Tînarului Jurnalist din Moldova poate fi orice tânar care a atins vârsta de 14 ani, indiferent de naţionalitate, starea socială, sex, etc.

Procedura 

Pentru a deveni membru, trebuie să depui prealabil o cerere şi o scrisoare de motivare la sediul Centrului sau să le trimiţi ataşat la mesaj pe adresa ctjmoldova[at]gmail.com, cu subiectul „Vreau să devin membru CTJM”.

Clubul Oratorilor

Ce este oratoria şi care sunt beneficiile acesteia?

Pentru a intra în esenţa noţiunii de oratorie, ne vom imagina o sală cu sute de ochi care te privesc şi asteptă să-i impresionezi. De aici începe arta de a ţine un discurs astfel încât publicul să te înţeleagă, să-ţi simtă trăirile şi să te accepte. Prin intermediul retoricii îţi vei dezvolta abilităţile de comunicare interpersonală, vei obţine deprinderi de a fi un bun ascultător şi te vei poziţiona ca lider de grup sau societate.

Clubul Oratorilor

„Clubul Oratorilor contribuie la dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţilor oratorilor din Republica Moldova. În circumstanţele dezvoltării continue se simte tot mai mult nevoia de comunicare, iar Clubul este instituţia care le poate oferi tehnici, exerciţii practice, şi experienţe unice tinerilor care investesc în dezvoltarea personală.

Clubul Oratorilor

Există o expresie sugestivă „Practica bate gramatica”, care se regăseşte şi în cadrul oratoriei. Pentru a fi un bun orator nu e suficient doar să citeşti cărţi din domeniu, dar şi să pui în practică cunoştinţele învăţate. Sugerez tinerilor care îşi doresc dezvoltarea calităţilor oratorice să găsească varianta oportună care îi va ajuta la realizarea visului, iar în cadrul Clubului Oratorilor noi vă oferim, prin dedicare şi profesionalism, un mediu oportun dezvoltării personale”, spune Irina Caraiman, președintele Clublului Oratorilor, într-un interviu.

UpGreat

UpGreat - este un program educaţional non-formal dedicat elevilor de liceu. Fiecare ediţie are ca scop familiarizarea elevilor cu diferite domenii, în scopul de a încuraja dezvoltarea iniţiativelor civice în rândul noii generaţii de lideri. UpGreat Marketing & Advertising este cea de-a IX-a ediţie a programului UpGreat, organizat de AIESEC Chişinău. 

UpGrate

Această ediţie a fost axată pe traininguri şi workshop-uri în domeniile Marketing şi Advertising, calitatea cărora a fost asigurată de specialişti şi oameni de succes din ambele domenii.

Noua echipă de organizare UpGreat constă din 6 persoane – Dumitru Dascal, coordonatorul principal şi Ana Arhirii, Silvia Tomaş, Alina Votcariov, Alina Morari şi Valentina Moisei.

Dumitru ne relatează că ediţia dată a avut ca tematică „Marketing şi Advertising”, deoarece foarte puţini tineri sunt vizaţi în acest domeniu, însă totodată există un flux mare de stundenţi la facultate „Marketing şi Logistică” (ASEM). Astfel elevii care-şi vor iniţia activitatea lor în acest domeniu, prin această ediţie au avut posibilitatea de a înţelege dacă chiar au nevoie de această carieră în viitor.

Wave Week Moldova şi Fii Schimbarea

Wave Week Moldova este mai mult decât un program de liderism şi voluntariat. La cele 6 ediţii anterioare au participat peste 300 de tineri motivaţi să facă o schimbare şi să contribuie la dezvoltarea societăţii, au fost organizate 34 de proiecte de voluntariat, de care au beneficiat peste 1000 de persoane, prin care au împărţit zâmbete şi bucurie. 

În vara anului 2014, Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă a organizat cea de-a şasea ediţie Wave Week Moldova, iar şcoala de vară s-a desfăşurat în perioada 11-16 august, la Vadul lui Vodă, în incinta taberei Brăduleţ.

Anul acesta, feeria acestui program a fost dublată, deoarece a fost organizat Wave Week Moldova în limba română, doar pentru tinerii din regiunile rurale – Fii Schimbarea 2014, care a avut loc în perioada 7-12 iulie la Vadul lui Vodă. 40 de participanţi din Bălţi, Ungheni, Sângerei, Ştefan Vodă, Făleşti, Criuleni, Călăraşi, Rezina, Cimişlia, Orhei şi Căuşeni au avut ocazia să-şi dezvolte capacităţi de lider şi lucru în echipă, să dobândească abilităţi de comunicare eficientă, planificare şi implementare a proiectelor de voluntariat, evaluarea obiectivă, soluţionarea paşnică a conflictelor şi promovarea diversităţii şi să acumuleze experienţă pentru a realiza propriile proiecte de voluntariat.

Pentru a simţi cu adevărat ce presupune acest program, trebuie să treci prin toate etapele: şcoala de vară, implementarea proiectului de voluntariat şi împărtăşirea bunelor practici în cadrul ceremoniei de închidere.

Proiectul este finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi de organizaţia Spark the Wave din Statele Unite ale Americii.

Hospice Angelus

Fundaţia Filantropică Medico-socială „Angelus Moldova” este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi furnizorul principal de îngrijire paliativă destinat copiilor şi adulţilor cu maladii incurabile din Moldova.

Misiunea Hospice Angelus
Îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, cu maladii incurabile în faza terminală sau stadiu avansat, prin acordarea serviciilor de îngrijiri paliative.

Viziunea Hospice Angelus
Implementarea serviciilor de îngrijiri paliative în programul de sănătate publică şi extinderea lor la nivel naţional.

Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” a fost înfiinţată şi înregistrată legal la Ministerul Justiţiei în anul 2000, având ca scop crearea unui nou sistem de asistenţă medico-socială, destinat bolnavilor incurabili de cancer în stadii avansate şi terminale, cât şi familiilor lor.

În anul 2001 Fundaţia „Angelus Moldova” a înfiinţat serviciul HOSPICE „Angelus”, parte inalienabilă a Fundaţiei. 

Fundaţia „Angelus Moldova” este membră a Asociaţiilor Naţionale şi Internaţionale: formează o reţea. De asemenea, Centrul „Neovita” este un centru de resurse pentru fortificarea cadrului normativ şi a capacităţilor umane în domeniu. Iar în 2011 a lansat iniţiativa „Generaţie sănătoasă”, proiect de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor la nivel naţional.

Scopul Asociaţiei

Ameliorarea sănătăţii adolescenţilor prin promovarea unui mod sănătos de viaţă, asigurarea asistenţei psihologice, sociale şi medicale pentru rezolvarea problemelor de sănătate.

LeaderSHE

LeaderSHE are uşile deschise pentru toate fetele cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani. Şi în acest an, „LeaderSHE-Young Women Leaders Academy” îşi propune să crească o nouă generaţie de lidere, care să contribuie substanţial la dezvoltarea democraţiei participative din ţară.

LeaderShe

Proiectul are 4 componente de bază: sesiunile de instruire, în cadrul cărora poţi învăţa ce înseamnă să fii lider, care sunt secretele unui discurs bun, ce etichetă presupune o întâlnire oficială şi multe alte informaţii utile.

De ce trebuie să vii la LeaderSHE?

Aici vei beneficia de întâlniri cu ambasadoarele LeaderSHE – doamne care îţi vor relata ce cale au parcurs până a atinge succesul.

Vei afla pe propria piele ce înseamnă o relaţie de mentorat.

Vei avea parte de un mentor, care să îţi ofere îndrumare pe calea ce ai ales-o.

Vei şi avea ocazia să-ţi transformi ideile în realitate, iar iniţiativele tale să fie mai mult decât ceva scris pe hârtie.

Academy of Manliness

„Academy of Manliness” (AoM) e un club pentru tinerii băieţi cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, care îi ajută să se perfecţioneze în a fi mai buni soţi, iubiţi, bunei şi fraţi.

Academy of Manliness

Clubul este axat pe familiarizarea băieţilor cu etica bărbătească, stilul unui gentleman, atingerea scopurilor personale şi arta de a fi lider în societate. Aceasta va avea loc prin intermediul sesiunilor de workshop şi întâlniri alături de oameni din cele mai diverse domenii care au demonstrat că sunt bărbaţi-exemplu în societate. Membri clubului vor avea oportunitatea de a comunica cu aceste personalităţi, astfel descoperind mai multe detalii care îi va motiva şi inspira să devină mai buni.

De ce merită să fii membrul AoM?

Societatea în ziua de azi are nevoie de bărbaţi determinaţi şi cu verticalitate.
Încurajăm tinerii să se comporte decent şi să-şi asume responsabilităţile.
Intenţionăm să învăţăm tinerii despre etica vestimentară şi alte teme care sunt abordate doar la noi.
Promovăm cooperarea, respectul, eticheta în rândul baieţilor adolescenţi.
Noi creăm un mediu non-formal şi efectiv de dezvoltare a participanţilor.

Memory Club Moldova

Memory Club Moldova reprezintă un proiect inedit pentru Republica Moldova. Acest proiect a fost gândit şi creat de un grup de tineri energici care vin cu sloganul „Nu există memorie bună şi memorie rea, există memorie antrenată şi neantrenată”.

Memory_Club_Moldova

Memory Club este un proiect fondat de 3 elevi ai liceului Teoretic „Orizont”, filiala Durleşti: Dionisie Nipomici, Cătălin Gangalic şi Serafim Cechir, cu scopul de îmbunătăţire a memoriei prin mnemotehnici.

Memory Club Moldova este o platformă educaţională care are drept scop îmbunătăţirea şi accelerarea procesului de memorizare prin mnemotehnici.

Clubul oferă, periodic, diferite traininguri de memorie gratis pentru toţi doritorii.

De ce e bine sa-ţi antrenezi mintea? 

1. Pentru a învăţa limbi străine.
2. Pentru a memora secvenţe uriaşe de cifre.
3. Pentru a memora liste de cuvinte şi obiecte.
4 .Pentru a memora mai uşor multe imagini vizuale etc.

Felicia Plămădeală | stagiară Stiripozitive.eu 

EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” la 1 martie 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene.

Conținutul portalului www.stiripozitive.eu este creat de „URMA ta” cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană și finanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Suediei.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.