Prima pagină / Evenimente / Societate  /  La Chişinău a fost organizat un atelier de lucru privind implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) ce ţin de alimentația și agricultura în Moldova

La Chişinău a fost organizat un atelier de lucru privind implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) ce ţin de alimentația și agricultura în Moldova imprimare

20.12.2017  

La atelier au participat peste 30 de funcționari guvernamentali, reprezentanți ai Cancelariei de Stat, administrației locale, Biroului Național de Statistică, agențiilor ONU, asociațiilor patronale, organizațiilor societății civile, mediului academic, sectorului privat, serviciilor de extensie în agricultură și partenerii de dezvoltare.

 Un atelier de lucru privind implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) ce ţin de alimentație și agricultură în Moldova s-a desfăşurat pe 19 decemnrie la Chişinău. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului FAO „Sprijin pentru MADRM în implementarea și monitorizarea ODD".

Atelierul a urmărit informarea factorilor de decizie din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), precum și a altor actori relevanți care lucrează în sectorul agricol - cu privire la esența și prevederile Agendei 2030, cu accent special pe rolul cheie și contribuția unui sistem alimentar și a unei agriculturi durabile în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. De asemenea, atelierul a urmărit crearea unei platforme pentru discuții cu privire la modul de naționalizare și implementare a ODD-urilor la nivel național și modul de utilizare a indicatorilor asociați pentru monitorizare și evaluare.

La atelier au participat peste 30 de funcționari guvernamentali, reprezentanți ai Cancelariei de Stat, administrației locale, Biroului Național de Statistică, agențiilor ONU, asociațiilor patronale, organizațiilor societății civile, mediului academic, sectorului privat, serviciilor de extensie în agricultură și partenerii de dezvoltare. 

„Considerăm că succesul în atingerea obiectivelor Agendei 2030 depinde, în mare măsură, de implementarea eficientă a obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de agricultură, având în vedere faptul că Moldova are cea mai mare pondere a populației rurale față de alte țări europene și că importanța sectorului agricol este atât economică, cât și socială, cu implicații directe asupra bunăstării populației. FAO va sprijini MADRM în implementarea și monitorizarea ODD legate de agricultură și mediu la nivel național.”, a menționat Tudor Robu, adjunctul Reprezentantului FAO în Republica Moldova.

Ca urmare a atelierului au fost identificate modalități pentru o mai bună cooperare intersectorială și interministerială pentru a permite definirea obiectivelor naționale, a mijloacelor de implementare și monitorizare a progreselor înregistrate în sectorul agricol și alimentar. De asemenea, s-au pus bazele unui plan de acțiune pe doi ani pentru naționalizarea și implementarea ODD-urilor și a indicatorilor privind alimentația și agricultura durabilă, identificânduse acțiunile-cheie pe care MADRM trebuie să le ia pentru implementarea și monitorizarea ODD-urilor.

„Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este instituția responsabilă de implementarea și monitorizarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă legate de agricultură și mediu, de aceea sprijinul FAO în acest proces este fundamental și necesar pentru o implementare mai eficientă.”, a menționat Iurie Uşurelu, secretarul general de stat al MADRM.

Biroul Național de Statistică urmează să pregătească și să furnizeze un set de date statistice pentru ca Guvernul să monitorizeze progresele înregistrate în atingerea ODD la nivel naţional.

În cadrul atelierului au fost vizate obiectivele de dezvoltare durabile care urmăresc eradicarea foametei, reziliența la schimbările climatice și administrarea si exploatarea sustenabilă a terenurilor.

În septembrie 2015, Republica Moldova, împreună cu alti 192 de membri ai ONU, s-a angajat să implementeze Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptând Declarația Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York. Această agendă va realiza ceea ce a fost inițiat în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, scopul principal fiind eradicarea sărăciei până în 2030 și asigurarea dezvoltării durabile în întreaga lume.

În Moldova, adaptarea Agendei 2030 a început ca urmare a colaborării dintre Guvern, ONU Moldova ca partener cheie de dezvoltare și alți parteneri naționali care să sprijine întregul proces. Guvernul Republicii Moldova a înființat Comitetul interministerial privind implementarea ODD condusă de Oficiul Primului-Ministru pentru a asigura cooperarea pe  orizontală și a aduce o contribuție majoră în implementarea Strategiei de Implementare a ODD.

Proiectul FAO "Sprijin pentru MARDM în implementarea și monitorizarea ODD-urilor" vizează îmbunătățirea gradului de conștientizare și a capacităților ministerului de a  implementa și monitoriza ODD, acordând o atenție deosebită Direcției de Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor, pentru a permite ministerului să răspundă provocărilor care decurg din naționalizarea Agendei 2030 și să contribuie efectiv la implementarea și monitorizarea ODD la nivel de țară.

 

 

 

 

EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” la 1 martie 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene.

Conținutul portalului www.stiripozitive.eu este creat de „URMA ta” cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.