Prima pagină / Evenimente / Societate  /  Masă rotundă axată pe Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile

Masă rotundă axată pe Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile imprimare

20.11.2020  

Proiectul Regulamentului-cadru de finanțare nerambursabilă directă din bugetul public a proiectelor organizațiilor societății civile a fost prezentat și discutat în cadrul unei mese rotunde, desfășurată on-line cu participarea autorilor acestei inițiative, partenerilor guvernamentali și reprezentanților societății civile, experților internaționali și alte părți interesate în crearea unor parteneriate pentru finanțarea transparentă a sectorului non-profit.

„Sunt necesare intervenții pentru revizuirea cadrului normativ și consolidarea capacităților în contractarea socială, mecanisme pentru susținerea directă din bugetul de stat a proiectelor implementate de către organizațiile societății civile”, a afirmat în mesajul său din debutul mesei rotunde Emilia Cebotari, șefă a Direcției Secretariate Permanente, Cancelaria de Stat. „Suntem la finalizarea Planului de acțiune a strategiei în domeniu, iar eforturile în acest sens urmează a fi continuate și consolidate, astfel încât sectorul asociativ să devină unul sustenabil din punct de vedere financiar”.

În cadrul conferinței, expertul internațional Luben Panov de la Centrul European de Legislație Necomercială a salutat și apreciat această inițiativă: „Mă bucur că și în această perioadă dificilă demonstrați un interes atât de înalt față de astfel de proiecte în Republica Moldova”.

Experții Asociației „Institutum Virtutes Civilis” au prezentat proiectul Regulamentului-cadrul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile”, referindu-se în mod special la segmentele pe care le reglementează acest document, care sunt principiile și condițiile generale de acordare a finanțării nerambursabile, criteriile de selectare a proiectelor, procedura de solicitare a finanțării nerambursabile directe, procedura de solicitare a proiectelor organizațiilor societății civile, finanțarea și încheierea contractelor de finanțare.

„Am numit acest document Regulament-cadru, deoarece poate fi aplicat în toate domeniile de cooperare a statului cu societatea civilă, de finanțare directă din partea sectorului public pentru organizațiile societății civile”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, organizație care a contribuit la elaborarea acestui proiect de regulament și a inițiat și un șir de discuții pentru  modificarea legislației naționale în domeniul  contractării serviciilor sociale de către stat  de la organizațiile societății civile. 

Participantele și participanții la acest eveniment, axat pe prezentarea Regulamentului-cadrul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile au remarcat importanța unor astfel de discuții și au formulat recomandări și propuneri.

„Deseori organizațiile societății civile pot lansa proiecte care vin să monitorizeze anumite acțiuni ale autorităților publice și este important să prevedem ca în componența comisiei de evaluare a propunerilor de proiect să fie și reprezentanții societății civile, într-un număr suficient de mare pentru ca să fim siguri că nu sunt excluse din concurs proiectele  orientate pe monitorizarea implementării politicilor publice. Din acest considerent susţin ca componenţa comisiei să fie pe principiul reprezentării egale a mebrilor din partea autorităților și a organizațiilor necomerciale”, a spus Directorul Executiv al Centrului Analitic Independent Expert-Grup, Adrian Lupușor.

„La noțiuni și definiții, formularea pentru organizațiile societății civile (OSC) exclude organizațiile neformale, pentru organizațiile care sunt persoane juridice trebuie folosită o altă noțiune decât OSC”, a afirmat Nicolae Procopei.

Sorina Macrinici, reprezentantă CRJM a mulţumit echipe IVC pentru efortul făcut în dezvoltarea unui proiect de document atât de comprehensiv și a menționat că este important că prevederile lui sunt formulate clar și pot fi aplicate atât pentru concursuri realizate  de autoritățile publice centrale precum și de cele locale de nivelul II și I (consilii raionale sau primării orășenești). 

Polina Fisticanu a menționat că este important de urmărit ca Regulamentul-cadru, care la această etapă este unul destul de explicit, să ofere posibilitatea de a participa în concursul de proiecte și organizațiilor necomerciale care au create întreprinderi sociale, de unde ar putea obține și contribuții la finanțarea proiectelor implementate în parteneriat cu autoritățile publice. 

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a specificat la finalul mesei rotunde că toate propunerile și recomandările venite din partea participanților vor fi analizate și luate în considerație la prezentarea versiunii finale a proiectului Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile.

Participanții la masa rotundă și-au exprimat speranța că Guvernul Republicii Moldova va aproba acest document până la sfârșitul anului 2020, iar concursurile de finațare a proiectelor organizațiilor necomerciale în 2021 vor fi organizate deja în baza noilor reguli.  

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului „Building partnerships for transparent and improved state support offered to CSOs in the Republic of Moldova 2020”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în parteneriat cu Centrul European pentru Legislație Non-profit (ECNL), ca parte a Asistenței Tehnice pentru Moldova, gestionat de ECNL, și cu suportul Agenției Suedeze de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Proiectul este posibil datorită Centrului International pentru Legislație Non-profit (ICNL) prin Inițiativa Spațiul Civic. Această publicație este finanțată de către Guvernul Suediei. Guvernul Suediei nu împărtășește neapărat opiniile exprimate de autori. Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru conținut. 

 

EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” la 1 martie 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene.

Conținutul portalului www.stiripozitive.eu este creat de „URMA ta” cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană și finanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Suediei.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.