Prima pagină / Știri Pozitive / Comunicate de presă  /  Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale GALEX

Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale GALEX imprimare

18.04.2018  

Înfiinţată în anul 2010, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova, în colaborare cu Biblioteca Națională, au elaborat și au lansat o viziune nouă asupra strategiilor relaţionale ale bibliotecii cu societatea, aşezând în prim- plan ceea ce trebuie să ofere această instituţie comunităţii, iar rolul de a pune pe tapet starea de lucruri în bibliotecă şi de a promova acţiuni şi politici orientate spre susţinerea dezvoltării societăţii.

Biblioteca, inclusiv Biblioteca Naţională, nu este a bibliotecarilor, ci a cetăţenilor, a ţării. Iar bibliotecarii urmează să întemeieze strategia lor comportamentală pe întâietatea necesităţilor cetăţenilor, şi nu pe aceea a dorinţei de autoconservare şi supravieţuire a lor. Biblioteca va exista atât timp cât slujitorii ei se vor gândi mai întâi la ce să dăruiască şi abia apoi la ce să ceară.

Una din modalităţile principale de promovare a acestei viziuni de interesare a societăţii şi a cetăţenilor în asumarea acestui rol nou, sunt Premiile Naţionale GALEX, instituite de Liga Bibliotecarilor şi de Biblioteca Naţională. În acelaşi timp, Premiul Naţional GALEX se acordă  celor mai buni bibliotecari din bibliotecile naţionale şi din bibliotecile publice.

Aceste premii sunt decernate anual în următoarele nominalizări: Cel mai bun om politic susţinător al bibliotecilor, Cel mai bun fondator de bibliotecă, Cel mai bun scriitor promotor al cărţii şi lecturii, Cel mai generos mecena al bibliotecilor, Cel mai bun promotor şi susţinător al bibliotecilor, cărţii şi lecturii în mass-media, Cel mai bun prieten filantrop al Bibliotecii Naționale, Cel mai bun susţinător al politicilor şi programelor de valorificare a moştenirii culturale, Cel mai bun bibliotecar din Biblioteca Naţională, Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice, Cel mai bun proiect biblioteconomic, Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie, Cel mai reușit proiect de promovare a imaginii bibliotecii.

Juriul naţional, constituit de Liga Bibliotecarilor şi Biblioteca Naţională, a desemnat următorii laureaţi ai Premiilor Naţionale GALEX pe anul 2017 la următoarele nominalizări:

 

CEL MAI BUN OM POLITIC SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILOR

Agnieszka SKIETERSKA, director al Institutului Polonez din București pentru ajutorul logistic la completarea colecțiilor Bibliotecii Naționale cu cele mai valoroase ediții.

 

CEL MAI BUN FONDATOR DE BIBLIOTECĂ

Ion PLĂMĂDEALĂ, primarul satului Izbiște, raionul Criuleni, pentru  susținerea activă a bibliotecii din localitate prin implicare în toate proiectele implementate în bibliotecă, prin voluntariat la lucrările de reparație și renovare a instituției.

 

CEL MAI BUN SCRIITOR PROMOTOR AL CĂRŢII ŞI LECTURII 

Iulian CIOCAN, prozator, jurnalist, pentru implicarea și contribuția substanțială la organizarea și desfășurarea activităților de promovare a cărții naţionale și a lecturii.

 

CEL MAI GENEROS MECENA AL BIBLIOTECILOR

Alexei CHIRDEACHIN, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Comrat,  profesor la Liceul Teoretic „N. Milescu Spătaru", pentru promovarea imaginii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova şi cultivarea dragostei faţa de carte şi lectură a tinerei generații.

 

CEL MAI BUN PROMOTOR ŞI SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR, CĂRŢII ŞI LECTURII ÎN MASS-MEDIA

Agenția de presă INFO-PRIM NEO SRL  (IPN), director Valeriu VASILICĂ, pentru susţinerea informaţională a activităţii Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova , promovarea, reflectarea imaginii bibliotecii, cărții și lecturii în societate.

 

CEL MAI BUN PRIETEN FILANTROP AL BIBLIOTECII NAȚIONALE

Alexandru MAGOLA, cercetător ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi preşedinte al Asociaţiei Ştiinţifice „Historia", pentru contribuția extraordinară la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Naționale cu documente patrimoniale.

 

CEL MAI BUN SUSȚINĂTOR AL POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR DE VALORIFICARE A MOȘTENIRII CULTURALE

E. S. James D. PETTIT, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al SUA în Republica Moldova, pentru suportul substanţial acordat Bibliotecii Naţionale în susținerea proiectului de salvgardare a documentelor istorice.

 

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2017 DIN BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Veronica COSOVAN, şef secţie Carte veche şi rară, pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, promovarea și diversificarea activităților cu publicul, contribuție substanțială la implementarea serviciilor inovative în activitatea secției Carte veche şi rară.

 

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2017  DIN BIBLIOTECILE PUBLICE

Galina AGAFIŢA, director, Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru", Călăraşi  (specialist principal în  domeniul bibliotecilor, Direcţia Cultură şi Turism Călăraşi pe bază de voluntariat) , pentru prestanța deosebită în realizarea programelor și proiectelor de modernizare a activității bibliotecii și de culturalizare a utilizatorilor, pentru activitate prodigioasă în promovarea cărții și lecturii în comunitate și fidelitate față de profesia de bibliotecar.

 

CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC

Ludmila CORGHENCI, șefa Centrului de formare continuă în biblioteconomie şi știinţe ale informării, BNRM,  pentru organizarea activității de instruire continuă a personalului instituţiilor bibliotecare, în contexte formale și nonformale, coordonarea și sprijinul metodologic în activitățile de formare continuă la nivelul structurilor similare din țară în conformitate cu cerințele legale în vigoare, precum și cele de dezvoltare a bibliotecii moderne.

 

CEA MAI BUNĂ LUCRARE  (PUBLICAȚIE) ÎN BIBLIOTECONOMIE SCRISE ȘI IMPRIMATE ÎN BIBLIOTECILE DIN MOLDOVA

Speranța și destinul unui cronicar. Nicolae Roibu - prozator, publicist. Biobibliografie. alcătuitor: Maria Sargun, specialist principal, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău, 2018, pentru nivelul înalt în cercetarea bibliografică, valorificarea și punerea în valoare a lucrărilor prozatorului, publicistului, jurnalistului Nicolae Roibu.

 

CEL MAI REUȘIT PROIECT DE PROMOVARE A IMAGINII BIBLIOTECII

Categoria Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO" DIN BĂLȚI (USARB), director  Elena HARCONIŢA

Categoria Biblioteci publice teritoriale

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU", director Mariana HARJEVSCHI

pentru participare cu succes la sesiunea de postere şi materiale AV   în cadrul Simpozionului  Anul Bibliologic 2017, ediţia a XXVII-a.

 

 

 

EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” la 1 martie 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene.

Conținutul portalului www.stiripozitive.eu este creat de „URMA ta” cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană și finanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Suediei.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.