Prima pagină / Știri Pozitive / Comunicate de presă  /  Din prima sursă despre proiectul de sprijinire a reformei educației

Din prima sursă despre proiectul de sprijinire a reformei educației imprimare

08.04.2019  

În contextul unui interes sporit față de activitățile și rezultatele „Proiectului de sprijinire a reformei educației”,

Fundația Soros-Moldova vine cu următoarele detalii. „Proiectul de sprijinire a reformei educației” a fost implementat

de către Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației în perioada anilor 2014 – 2016, cu finanțarea

oferită din partea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.

Resursele proiectului au fost utilizate pentru realizarea activităților în următoarele trei domenii:

1. Susținerea activității Grupurilor de lucru pe reforma curriculară: revizuirea și elaborarea noului curriculum;

dezvoltarea cadrelor didactice și dezvoltarea instrumentelor de evaluare și a standardelor pe diferite arii de

competențe.

2. Participarea societății civile la consultările publice pentru a face auzită poziția beneficiarilor educației (elevi,

părinți, profesori etc.) față de reforma educației din Moldova.

3. Dotarea cu echipamente IT și soft educațional modern a școlilor de circumscripție din fiecare raion, selectate în

cadrul unui concurs deschis.

Produsele elaborate de către experții locali și internaționali în cadrul acestui proiect, au stat la baza unor documente

strategice importante ale Guvernelor din perioada anilor 2014 – 2018, printre care:

- Standardele profesionale pentru cadrele didactice și cele manageriale (2015),

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (2015),

- Cadrul de Referință pentru Curriculumul Național (mai 2017).

Detalii privind rezultatele proiectului pot fi găsite în rapoartele anuale ale Fundației Soros-Moldova: 2014 (pag. 46),

2015 (pag. 42), 2016.

Modernizarea educației este una din prioritățile de bază ale Fundației Soros-Moldova. În eforturile noastre de a susține

dezvoltarea educației cooperăm cu toți actorii interesați de acest domeniu: autoritățile publice centrale și locale,

părinți, pedagogi, elevi, organizațiile neguvernamentale specializate, mass-media. Aceste relații de cooperare se

bazează pe încredere reciprocă, continuitate a eforturilor și dedicație pentru realizarea scopurilor comune de avansare

a proceselor democratice în societate spre beneficiul cetățenilor.

Pe parcursul a mai bine de 25 de ani Fundația Soros-Moldova a oferit sute de burse de merit și burse de studii peste

hotare pentru cei mai buni elevi și studenți, a susținut dezvoltarea politicilor educaționale și a programelor de

învățământ, formarea cadrelor didactice, modernizarea școlilor, dezvoltarea mișcării de dezbateri academice etc.

În prezent, Fundația Soros-Moldova continuă să promoveze buna guvernare în domeniul educației prin consolidarea

comunităților actorilor interesați de modernizarea și îmbunătățirea calității acestui domeniu. Fundația este deschisă și

mai departe spre cooperare cu toți actorii interesați indiferent de afilierea politică.

Înființată în anul 1992 de către George Soros, Fundația Soros-Moldova are misiunea de a promova și consolida valorile

unei societăți deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului.

Pentru detalii suplimentare, contactați Anastasia Radu, manager de comunicare Fundația Soros-Moldova, e-mail:

aradu@soros.md, Tel.: (373 22) 270031.

EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” la 1 martie 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene.

Conținutul portalului www.stiripozitive.eu este creat de „URMA ta” cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană și finanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Suediei.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.