print
Program literar-muzical dedicat folcloristei basarabene Tatiana Gălușcă-Cârșmariu
13.12.2017
633

Evenimentul a fost organizat de Clubul Interpreților, Folcloriștilor, Etnografilor și Amatorilor de Folclor (CIFEAF), programul este prilejuit de centenarul Marii Uniri (2018) și a pus în valoare personalitatea uneia dintre cele mai strălucite exponente ale culturii Basarabiei, pe folclorista și scriitoarea Tatiana Gălușcă-Cârșmariu.

Începând din anii 30 ai sec. XX, până în ultima clipă a vieții, folclorista a servit idealul național al valorificării și propagării creației populare românești. Originară din satul Izvoare, Florești, județul Soroca, aceasta a cules folclor din Basarabia în cadrul echipelor sociologice inițiate de Acad. Dimitrie Gusti, beneficiind și de îndrumarea ilustrului etnomuzicolog Constantin Brăiloiu.  

A continuat să culeagă creații populare în satele românești din Transnistria, ajungând până la Bug, iar ulterior - în toate zonele etnografice ale României și între aromânii din sudul Dunării. 

„Tatiana Gălușcă-Cârșmariu a lăsat moștenire un vast și valoros tezaur, cuprinzând toate speciile cântecului folcloric, datini și obiceiuri, lucrări monografice (Folclor din Dobrogea, Miorița la dacoromâni și aromâni), publicate în colaborare cu distinși etnologi, precum și opere rămase în manuscris.", a spus Iulian Filip.

În ultimii ani ai vieții, Tatiana Gălușcă-Cârșmariu a colaborat fructuos cu cercetătorii Grigore Botezatu, Tudor Colac ș.a., de la Academia de Științe a Moldovei, cu sprijinul cărora a apărut postum volumul Folclor Român din Basarabia - una din cele mai impunătoare culegeri de cântece lirice, colinde, balade și alte specii folclorice dintre Prut și Nistru. De la apariția sa, culegerea servește drept sursă deosebit de bogată și atractivă pentru interpreții de folclor.

În cadrul programului dedicat ilustrei înaintașe a reunit formațiile etnofolclorice „Plăieșii" (conducător artistic - Nicolae Gribincea), „Ciucurel" (conducător artistic - Mihai Leon), „Țărăncuța" (conducător artistic - Victor Botnaru), cu tineri soliști, studenți ai Secției Canto popular (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice), interpretele Dina Vrăjmașu, Zinaida Bolboceanu, Viorica Ciubotaru ș.a. 

„Tatiana Gălușcă-Cârșmariu a fost şi rămâne o personalitate importantă în cultura ţării noastre, o folcloristă care ne-a lăsat drept moştenire texte scrise cu multă dăruire, ca ulterior noi, purtătorii de frumos să-i cântăm textele şi să bucurăm sufletele oamenilor. A fost o personalitate notorie, una dintre cele mai strălucite exponente ale culturii Basarabiei. Mă bucur că sunt şi eu o norocoasă, îi cînt piesele acesteia. Îmi pare rău căpe vremea când a trăit ea nu era toată tehnologia asta modernă de acum, ca ea să-şi poată înregistra şi în format audio toate cântecele sale, păcat, dar poate aşa a fost să fie!”, a spus folclorista Zinaida Bolboceanu.

Cei prezenţi au avut s-au delectat de perlele creației noastre populare, salvate și transmise nouă de remarcabila folcloristă Tatiana Gălușcă-Cârșmariu.

În confesiunile sale, autoarea inspiră oamenilor sentimentul de dragoste față de poporul român: „Mi-am dus viața printre țărani. M-au iubit și mi-au devenit prieteni... Am rămas uimită de unitatea și înălțarea morală a neamului!”

Reporter: Tatiana Munteanu

Tel +373 22 234 692
Fax
Copyright © 2018 Stiripozitive.eu | URMA ta. Toate drepturile rezervate.