print
(Infografic) Indexul Egalității de Gen! Percepțiile populației vizavi de rolurile de gen în societate în 2017
09.03.2018
762

În această zi semnificativă de 8 martie, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) ȋn colaborare cu Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurării Egalităţii (CPEDAE), prin intermediul unei conferinţe de presă, lansează cel de-al treile Index al Egalităţii de Gen pentru Republica Moldova.

Indexul Egalităţii de Gen măsoară nivelul egalităţii ȋntre femei şi bărbaţi pe 6 domenii cheie. Acesta este calculat în baza a 31 de indicatori de impact, grupaţi în şase categorii relevante: (i) Piaţa Muncii, (ii) Politică, (iii) Educaţie, (iv) Accesul la Resurse, (v) Percepţii şi Stereotipuri, (vi) Sănătate. Pentru fiecare domeniu a fost calculat un sub index care poate varia de la 0 - indicând o inegalitate totală între femei şi bărbaţi şi 100 - indicând o egalitate de gen perfectă. Astfel, cu cât indicele calculat este mai aproape de 100, cu atât nivelul egalităţii de gen pe acel domeniu este mai înalt.

CPD a recurs la elaborarea Indexului Egalității de Gen pentru a oferi un tablou complex al situației din perspectiva dată în Republica Moldova. Întrucât de cele mai multe ori conceptul egalităţii de gen este confundat cu demersul de a promova în exclusivitate drepturile femeilor, indexul măsoară inegalitatea în ambele direcţii. Rezultatele indecelui arăta că, de fapt, şi bărbaţii sunt afectaţi direct de inegalitatea de gen în special pe domeniile sănătăţii şi educaţiei.

În această ordine de idei, ȋn ziua de 8 martie, prezentăm progresele şi regresele egalității de gen pe 6 domenii cheie: piața muncii, politică, educație, acces la resurse, percepții și stereotipuri și sănătate. Printre constatările prioritare, ce au fost evidenţiate de Indexul Egalităţii de Gen 2017 se enumeră:

(1) nivelul egalităţii dintre femei şi bărbaţi nu s-a ȋmbunătăţit comparativ cu anul precedent - atât în anul 2016, cât şi în anul 2017, nivelul egalităţii de gen a trecut puţin peste pragul de mijloc, înregistrând o valoare de 58 de puncte;

(2) percepţiile populaţiei vizavi de rolurile de gen în societate s-au ȋnrăutăţit considerabil - ȋn anul curent, 8 din 10 respondenţi cred că bărbaţii sunt cei ce trebuie să ȋndestuleze familia, iar 6 din 10 consideră că femeile trebuie să se ocupe de familie şi gospodărie.

(3) reformele esenţiale ce ar contribui la depăşirea mai rapidă a inegalităţilor pronunţate de gen în domeniile Sănătatea, Piaţa Muncii, Politica, Accesul la Resurse şi Educaţia întârzie să fie aplicate.

Conferința de presă, susținută la IPN, poate fi urmărită integral AICI.

Tel +373 22 234 692
Fax
Copyright © 2019 Stiripozitive.eu | URMA ta. Toate drepturile rezervate.