print
SMART HUB – proiect de facilitare a accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord
02.07.2020
1262

Proiectul are drept scop dezvoltarea afacerilor agricole și non agricole prin facilitarea accesului la surse de finanțare și prin dezvoltarea capacităților antreprenoriale. Mai multe detalii despre începutul proiectului, provocările întâlnite, dar și grantul acordat de către Uniunea Europeană și Suedia, care au contribuit la dezvoltarea HUB-ului găsiți în relatarea lui Vitalie Rusu, manager de proiect a Centrului de Suport în Afaceri „SMART HUB”:

„Asociația Obștească Pro Cooperare Regională a fost concepută ca o instituție socială menită să contribuie la crearea condițiilor de cooperare regională în domeniul dezvoltării societății civile din Republica Moldova. Fondată la 07 iulie 2005 ca organizație nonguvernamentală, non profit și înregistrată la Ministerul Justiției ca organizație națională. Misiunea Asociației „Pro Cooperare Regională” este de a contribui la promovarea și susținerea inițiativelor societății civile prin intermediul activităților social-economice și crearea condițiilor de cooperare regională a populației din Republica Moldova.

Ideea creării Centrului de Consultanță SMART HUB a apărut în primele luni de implementare a proiectului: „Facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene.

Proiectul a încurajat antreprenorii mici și mijlocii din zonele rurale a Regiunii de Nord să dezvolte afacerile agricole și non agricole, prin facilitarea accesului la surse de finanțare și prin dezvoltarea capacităților antreprenoriale. În cadrul proiectului, a fost creat un centru de consultanță în afaceri numit SMART HUB, care va asigura o continuitate și sustenabilitate a intervențiilor realizate în perioada de implementare. Viziunea pe termen lung a funcționării Centrului de Consultanță SMART HUB, este de a deveni un punct sustenabil de furnizare și facilitare a serviciilor de consultanță în afaceri în regiune.

Ideea dezvoltării proiectului a apărut odată cu lansarea, de către Fundația Est-Europeană, a apelului de granturi pentru OSC, obiectivul căruia a fost susținerea dezvoltării mediului de afaceri din regiunile țării prin implicarea OSC în acest proces.

Începutul proiectului a fost unul provocător, care a impus echipa de proiect să se mobilizeze și să învețe multe proceduri noi, deoarece pentru organizația noastră a fost prima experiență de implementare a unui proiect finanțat de UE, cu cerințe specifice impuse de finanțatori.

Provocarea principală la inițierea proiectului a fost ca să trecem mai rapid peste procedurile de achiziții a serviciilor și a echipamentelor, pentru a începe cât mai rapid realizarea activităților de informare și consultanță a beneficiarilor proiectului.

În total, puțin peste o mie de participanți au fost prezenți în cadrul activităților proiectului. Spre exemplu, la sesiunile de informare cu privire la sursele de finanțare au participat 406 de antreprenori, iar la trening-urile de dezvoltare a aptitudinilor de management a afacerii, au participat 255 de persoane etc.

Beneficiarii proiectului activează în diferite sectoare, precum sectorul zootehnic (crescători de bovine, apicultori), sectorul horticol (producători de fructe, pomușoare), producători de cereale, companii procesatoare, etc. La activitățile proiectului au participat și antreprenori care activează în sectoare non-agricole (servicii, turism, confecții etc.)

Grantul a fost obținut destul de ușor, deoarece organizația noastră are o experiență impunătoare în vederea implementării proiectelor mult mai mari ca buget și perioadă de implementare, dar și prin implicarea echipei în dezvoltarea unui proiect inovativ și necesar pentru regiunea noastră.

Deschiderea Uniunii Europene și a țărilor membre, în vederea susținerii OSC din țara noastră, este tot vizibilă în ultimii 3 ani. Rezultatele acestor inițiative ale UE, sunt vizibile și au un impact și o valoare mult mai mare, decât în cazul finanțărilor directe către instituțiile statului. În cazul proiectelor implementate de OSC, sunt practic elemente de corupție, iar organizațiile câștigătoare a granturilor sunt alese în mod transparent și conform capacităților reale. Un factor foarte important este implicarea cetățenilor în procesele decizionale în cadrul proiectelor implementate, inițiativele au început să vină de jos, iar procesele de colaborare dintre diferite categorii de persoane (localnici, autorități publice locale și centrale, mediul de afaceri și instituții publice), au căpătat o nouă valoare”.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene.

 

Imagini: smarthub.md

Tel +373 22 234 692
Fax
Copyright © 2020 Stiripozitive.eu | URMA ta. Toate drepturile rezervate.