print
„Amplificarea implicării tinerilor în procesul decizional”. Proiect despre și pentru tinerii din raionul Soroca
10.09.2020
745

La fel asociația este membrul Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie” și a Rețelei Naționale ale Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor din Republica Moldova, fiind totodată și primul centru care a lansat în Moldova conceptul centrelor de tineret și l-a dezvoltat ca un model de succes în domeniul implementării politicilor de tineret.

Unul dintre proiectele care are drept scop de a promova participarea tinerilor din comunitățile raionului Soroca în procesele decizionale din cadrul autorităților publice locale de nivel I și II este „Amplificarea implicării tinerilor în procesul decizional” – implementat de Centrul „DACIA” și filialele acestuia din localitățile Rublenița, Căinarii Vechi și Vărăncău din raionul Soroca.

La baza dezvoltării proiectului a stat implicarea tinerilor în procesul decizional. Intenția Centrul „DACIA” în cadrul acestui proiect este de a promova participarea tinerilor în procesele decizionale prin intermediul Consiliilor de Tineret la nivelul autorității publice raionale și autorităților locale în patru comunități, oferind astfel posibilitatea tinerilor să se implice într-un mod mai palpabil, iar autorităților să beneficieze în ajustarea politicilor proprii pe domeniul tineret. Astfel, prin acest proiect, se abordează problema ce ține de transparența în procesul decizional în raport cu necesitățile tinerilor, care în acest proces este considerat ca un grup dezavantajat și marginalizat.

„Tinerii nu sunt luați în considerație la modul serios, aceștia sunt de multe ori catalogați ca un grup slab pregătit pentru un astfel de proces”

Provocările cu care ne-am confruntat în timpul lansării acestui proiect au fost efectele de neparticipare și de neimplicare a tinerilor în procesul decizional, acestea sunt vizibile și au o influență nefastă în ceea ce privește cum tinerii acceptă și se implică în realizarea deciziilor luate de către autorități pe domeniul tineret, inclusiv pe alte domenii care îi afectează într-un mod sau altul. Iar pe de altă parte, pe lângă faptul, că în astfel de situații nu este asigurată nici o durabilitate a resurselor alocate din banii publici, crește în continuu gradul de neîncredere și nemulțumire a tinerilor față de autoritățile publice.

În mod aparte, participarea tinerilor în procesul decizional la nivelul autorităților publice locale de nivelul I și II este greu de identificat, iar de multe ori și în cele mai dese cazuri, respectarea cadrului legal privind transparența în procesul decizional, mai mult se mimează de către autorități, ne având cu adevărat un feedback real din partea tinerilor pe marginea deciziilor luate.

Tinerii nu sunt luați în considerație la modul serios, aceștia sunt de multe ori catalogați ca un grup slab pregătit pentru un astfel de proces. În rezultat politicile de tineret de la nivel autorităților publice raionale și locale, inclusiv resursele alocate în implementarea acestora nu coincid și nu satisfac intereselor și necesităților reale ale tinerilor, iar în rezultat reiese că acestea sunt ineficiente.

„La moment, consiliile sunt implicate în implementarea inițiativelor locale în parteneriat dintre tineri și autoritățile publice”

În cadrul proiectului au fost implicați peste 600 de tineri din cele patru comunități implicate în proiect. Tinerii consilieri au avut ocazia să participe la Training „Rolul Consiliilor de Tineret în procesul decizional”, Training „Abilitarea tinerilor în analiza proiectelor de decizie” și Training „Abilitarea tinerilor în implementarea activităților de advocacy”. Cu suportul mentorului, tinerii organizează Ședințe a Consiliilor Raional/Local al Tinerilor, unde dezbat diferite subiecte de interes pentru tineri., inclusiv pregătesc recomandările/propunerile pentru autoritățile publice de nivel I și II. La fel cu suportul mentorului tinerii consilieri organizează dezbateri a proiectelor de decizii cu participarea tinerilor și a autorităților publice.

La moment, consiliile sunt implicate în implementarea inițiativelor locale în parteneriat dintre tineri și autoritățile publice, aceștia vor implementa în comunitatea lor un mini proiect în valoare aproximativă de 20 000 lei, dintre care 8000 sunt oferite din partea proiectului, restul sumei este oferită de autoritățile de nivel I și II.

„Prin implementarea proiectului sperăm ca experiența acumulată de tinerii implicați să dezvolte o generație sănătoasă la capitolul implicarea în viața societății”

Principiul democratic de guvernare de jos în sus este unul fundamental în dezvoltarea durabilă a unei comunități și a unui stat în ansamblu, iar această abordare, tot mai frecvent, este în topul discuțiilor publice pe arena internațională. Deși în Republica Moldova există un cadrul legal, care asigură participarea cetățenească în procesul decizional, inclusiv accesul la informațiile din cadrul activității autorităților publice, se constată o incapacitate instituțională și o mai puțină prioritate pe agenda autorităților, necesitatea de a promova aceste drepturi în rândul cetățenilor, pe de o parte, iar de pe cealaltă parte, cetățenii și sectorul asociativ, este insuficient de activ pentru a-și realiza aceste drepturi, de cele mai dese ori aceasta se datorează neîncrederii în guvernarea locală, regională sau centrală sau din lipsa unor practici pozitive care ar servi ca modele și posibilități de reaplicare pentru participarea în procesul decizional. Prin implementarea proiectului sperăm ca experiența acumulată de tinerii implicați să dezvolte o generație sănătoasă la capitolul implicarea în viața societății.

Acest proiect este implementat cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia 

 

Text: Stela Babici, manager proiect

Tel +373 22 234 692
Fax
Copyright © 2020 Stiripozitive.eu | URMA ta. Toate drepturile rezervate.