print
Asociația Obștească „Destin” Schineni din Soroca își propune dezvoltarea localității prin implicarea comunitară a localnicilor
15.09.2020
678

În urma implementării acestui proiect, a fost creat un grup de mobilizare care pe parcursul a șapte luni a obținut cunoștințe în domeniul bunei guvernări, prin prisma principiilor transparenței, participării, egalității, nediscriminării și responsabilității.

„Acest grup comunitar instituit, focalizat pe tineri și grup vulnerabil, deținând cunoștințe, abilități și instrumente de monitorizare și evaluare a procesului de guvernare locală au identificat că în localitate există puține oportunități de petrecere activă a timpului liber. Foarte mulți cetățeni doresc să-și dezvolte abilitățile și capacitățile prin alte tipuri de sport cum ar fi: fotbal, baschet, volei. Aceste jocuri sportive nu pot fi practicate în incinta Centrului comunitar incluziv. Concluzia finală a fost extinderea activităților centrului comunitar incluziv, prin amenajarea unui teren de sport multifuncțional care a trezit un interes deosebit tinerilor și grupurilor vulnerabile deoarece au aflat că prin efort și lucru comun se pot realiza și alte lucruri mari de o importanță deosebită.

Proiectul prezintă un șir de  activități de implicare a cetățenilor în procesul de consolidare a societății pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale și a situației grupurilor vulnerabile din localitate. Totodată, acesta demonstrează că se pot face lucruri foarte bune, oferă un exemplu de organizare si implicare a locuitorilor satului, tinerilor, grupurilor vulnerabile, atât pentru satul Schineni, cât si pentru comunitățile din vecinătate. Dar cel mai important lucru – va crește considerabil participarea locuitorilor satului la abordarea și soluționarea problemelor locale și amenajarea unui teren de sport multifuncțional.

La baza acestui proiect a stat dorința echipei de a schimba atitudinea cetățenilor privind problemele din localitate, care îi afectează direct, de a crea punți de legătură între APL societatea civilă și cetățeni prin soluționarea unei probleme locale. Prin intermediul acestui proiect ne-am propus să dezvoltăm activismul cetățenilor, să-i instruim privind modul și metodele de implicare în procesul decizional local, despre cum pot contribui la responsabilizarea autorităților pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și crearea serviciilor sociale necesare tuturor membrilor comunității. Un factor important a fost necesitatea elaborării planului strategic de dezvoltare social-economică a localității pentru un termen de cinci ani.

Un impediment în implementarea activităților proiectului a constituit situația epidemiologică din țară provocată de virusul Covid-19, care a influențat desfășurarea activităților. Pentru început o provocare a constituit organizarea ședințelor on-line din motive tehnice și lipsa de competențe a unor membri ai Grupului de Mobilizare Locală în utilizarea programelor speciale, care a fost apoi depășită cu succes. 

În realizarea acestui proiect au fost implicate 200 persoane din diferite categorii de vârstă, reprezentanți ai tuturor grupurilor sociale din comunitate, inclusiv vulnerabile. Foarte activ s-au implicat reprezentanții instituțiilor din teritoriu, reprezentanții autorității publice locale, angajații primăriei, consilierii locali și agenții economici. Partenerul nostru – Consiliul Raional Soroca, a fost foarte receptiv și interesat și a venit cu contribuție financiară în sumă de 105 mii lei”, relatează Rodica Susic, director de proiect.

După chestionarea locuitorilor privind problemele cu care se confruntă comunitatea privind căile de soluționare a problemelor și metode de formare a unei comunități active, responsabilii de proiect au convenit să depună o cerere proiect cu scopul de promovare a participării civice incluzive și formarea unei comunități active în procesul decizional local.

„Implementarea acestui proiect în comunitate este de o importanță majoră din următoarele considerente: am dezvoltat un Grup de Mobilizare Local activ, instruit de către un formator cu experiență, care reprezintă interesele tuturor grupurilor sociale; am identificat prin chestionare în mod participativ problemele prioritare din comunitate; am elaborat Planul Strategic de Dezvoltare a localității pentru cinci ani, care era de o necesitate stringentă și am comunicat eficient cu autoritatea publică locală participând la ședințele consiliului și întruniri cu primarul; am influențat aprobarea a trei decizii de o importanță majoră pentru localitate creând punți de legătură pentru viitoarele colaborări; am instruit și informat un grup de tineri în domeniul jurnalismului și am editat ziarul local „Noutăți de Schineni” care este inedit într-o localitate rurală și chiar în raionul Soroca. Din lipsa de resurse financiare suficiente pentru lucrări de infrastructură în bugetul local, cu suportul Fundației Est-Europene am amenajat și dotat un teren de sport multifuncțional cu echipament sportiv, creând condiții pentru dezvoltarea fizică, promovând un mod sănătos de viață, și e important faptul că am creat un parteneriat viabil, lucrativ între APL, AO „Destin”, instituțiile din localitate, agenții economici și comunitate și am consolidat parteneriatul cu Consiliul Raional Soroca.

Cu suportul Fundației Est-Europene în cadrul proiectului „Cetățenii pentru o guvernare responsabilă” din resursele acordate de Confederația Elvețiană reprezentată de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare am acoperit cheltuielile de salariu pentru trei membri ai echipei de implementare; onorarii pentru formatori, consumabile pentru activități; materiale distributive; panouri informative; cheltuieli pentru elaborarea paginii web a primăriei; cheltuieli pentru construcția rampei de acces pentru persoane cu dizabilități în sediul centrului Comunitar Incluziv; cheltuieli pentru procurarea de bunuri în scopul amenajării terenului de sport multifuncțional, (contribuția Consiliului Raional Soroca fiind pentru achitarea lucrărilor de amenajare); echipament sportiv pentru teren; cheltuieli de transport și administrative. La fel am procurat bunuri precum trei desktop-uri cu programă audio pentru persoane cu deficiențe de vedere, masă de birou, scaune, dulap, combină multifuncțională și aparat de îndosariat”, a mai adăugat directoarea de proiect, Rodica Susic.

Acest proiect este implementat cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia 


Imagini: arhiva personală 

Tel +373 22 234 692
Fax
Copyright © 2020 Stiripozitive.eu | URMA ta. Toate drepturile rezervate.