print
Vernisarea expoziției personale de pictură a Victoriei ROCACIUC
14.11.2019
2419

Invitați de onoare:

Victor GHILAȘ, dr. hab., directorul  Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM;

Dumitru BOLBOCEANU, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova;

Tudor ZBÂRNEA, directorul general al Muzeului Național de Artă al Moldovei;

Vasile MALANEȚCHI, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogâlniceanu”;

Adrian DOLGHI, director adjunct pentru activitatea științifică, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM;

Ghenadie JALBĂ, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova;

Gheorghe OPREA, artist plastic, Maestru în Artă ș. a.

Victoria Rocaciuc s-a născut la 17 iunie 1978, în Cernăuți (Ucraina). A absolvit: Şcoala de Arte Plastice „A. Şciusev” (1992), Chişinău; Colegiul Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”, specialitatea pictor-pedagog (1997); Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova, specialitatea artist plastic, pictor, profesor (2002); Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Studiul Artelor – doctorat, conducătorul tezei Tudor Stavilă (2005); Şcoala de Design, Universitatea Tehnică a Moldovei (2010).

Este autorul a peste 100 de publicații științifice și de popularizare a artelor plastice moldovenești, editate în țară și peste hotare, printre care: monografia „Artele plastice din Republica Moldova în contextul sociocultural al anilor 1940-2000”, textele introductive pentru pliante, albume și cataloage de expoziții de artă plastică („Duet: Olga şi Leonardo Guţu”, „Украïнська палiтра Молдови”,  „Bienala internațională de gravură”, „Galina Copteva”, „Valeria Duca”, „Gheorghe Oprea” etc.), a articolelor consacrate analizei evoluției activității expoziționale din Republica Moldova, aspectelor estetice, tematice și metodologice de cercetare a artelor plastice naționale și studierii creației artiștilor plastici moldoveni (Ghenadie Jalbă, Alexandru Klimașevski, Leonid Grigorașenco, Isai Cârmu, Arcadie Antoseac, Gheorghe Vrabie, Alexei Colâbneac, Andrei Mudrea, Florentin Leancă, Anna Evtușenco, Elena Leșcu, Eugen Oseredciuc, Violeta Zabulica-Diordiev, Eudochia Zavtur, Dumitru Trifan, Arii Sveatcenko) etc.

 În prezent, este preocupată de studierea aspectelor narative și simbolice în arta graficii de carte moldovenești.

Membru titular al UAP din Republica Moldova, secția „Pictură” (2005), Membru al AIS (Asociația Internațională a criticilor din Federația Rusă, 2015), Laureat al Premiului municipal pentru tineret în domeniul artelor plastice (2011) și al Premiului Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate excelente obținute în anul 2011.

Din 1992 participă la expoziții republicane și internaționale. Între 1995-2019 a organizat 15 expoziții personale în diverse intituții publice din Chișinău: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Casa-muzeu „A. S. Pușkin” etc.

Lucrările Victoriei Rocaciuc se află în colecții publice și particulare în Republica Moldova și străinătate.

 

 

Tel +373 22 234 692
Fax
Copyright © 2020 Stiripozitive.eu | URMA ta. Toate drepturile rezervate.