print
O catedră „Eugeniu Coșeriu” a fost inaugurată la Universitatea din Montevideo, Uruguay
18.08.2017
922

Evenimentul de inaugurare a Catedrei de studii umaniste „Eugenio Coseriu" s-a desfășurat sub egida a trei Universități din țări latino-americane - Universidad de la Republica din Montevideo, Universidad de Chile din Santago de Chile și Universidad Nacional din Córdoba, Argentina - , fiind patronat de dl Adolfo Elizaincin, Președintele Academiei de Științe din Uruguay, și dl Alfredo Matus Olivier, Președintele Academiei de Științe din Chile, anunță site-ul Universidad de la Republica.

„Concepută ca o comemorare a 15 ani de la trecerea la cele veșnice a lui Eugeniu Coșeriu, Catedra de studii umaniste de la Montevideo își propune să promoveze proiecte, studii și cercetări care au la bază concepția sa lingvistică, aplicarea și dezvoltarea acesteia în domeniul științelor culturii", afirmă unul dintre discipolii savantului, doctorul în filologie Eugenia Bojoga, profesor la Universitatea din Cluj-Napoca, prezentă la eveniment.

În alocuțiunea de deschidere, Adolfo Elizaincin, Președintele Academiei din Uruguay, a afirmat că Eugeniu Coșeriu, „considerat unul dintre cei mai importanți lingviști ai lumii, și-a început activitatea didactică la Universitatea din Montevideo, unde a creat o Școală de lingvistică și a pus bazele teoriei sale lingvistice. E suficient să menționăm studii precum Sistema, norma y habla, Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, Determincion y entorno, Sincronia, diacronia e historia care l-au făcut imediat celebru în domeniul științei limbajului pentru a ne imagina / circumscrie anvergura sa științifică din perioada de la Montevideo din anii săi de la Montevideo".

Președintele Academiei din Uruguay a mai spus, de asemenea, că prin aceasta, savantul de origine română / savantul născut la Mihăileni, jud. Bălți (actuala Rep. Moldova) a introdus Centrul de la Montevideo pe harta studiilor filologice și a lingvisticii din lume, iar în semn de recunoștință pentru Rep. Uruguay (care i-a acordat cetățenie când Coșeriu a sosit aici în 1951 ca apatrid) a păstrat toată viața cetățenia uruguayană.

Alfredo Matus Olivier, Președintele Academiei de Științe din Chile, a adăugat că Eugeniu Coșeriu a fost o personalitate impresionantă, atât în domeniul lingvisticii limbilor - vorbea și știa enorm de multe limbi, în jur de 40! -, cât și în domeniul filosofiei, a pus fundamentele epistemologice ale științei limbajului. Totodată era foarte exigent nu doar cu elevii săi, cu el însuși, dar și cu toți cei din jurul său.

„Perioada de la Montevideo - 1951-1963 - înseamnă pentru biografia intelectuală a lui Coșeriu 12 ani de muncă asiduă, constructivă și prodigioasă care au pus bazele a ceea ce astăzi se numește lingvistică integrală și, prin aceasta, l-au făcut celebru pe întregul mapamond", menționează Eugenia Bojoga, care predă lingvistica generală, tipologia limbilor romanice și sociolingvistică la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Cu această ocazie, la Universitatea din Montevideo s-a desfășurat un colocviu omagial la care au participat lingviști din opt țări: Elveția, Germania, Franța, Brazilia, Argentina, Chile, România și Uruguay.

Imagini: CÁTEDRA DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS EUGENIO COSERIU

Tel +373 22 234 692
Fax
Copyright © 2018 Stiripozitive.eu | URMA ta. Toate drepturile rezervate.